Přispějte na

 

handicapované

 

číslo transpartnetního účtu:

 

115-1663850297/0100


 

Pro jakékoliv dotazy pište:

 

sancezit@email.cz

 

 

KAŽDÁ KORUNKA

 

POMŮŽE

 

QR PLATBY:

25,-  Kč                50,-Kč

Tento kód načtete pomocí svého chytrého telefonu, na kterém máte nainstalovanou bankovní aplikaci své banky a platební příkaz v aplikaci se automaticky vyplní správnými údaji.

 

 

Děkujeme všem dárcům

a sponzorům

 

 

 

 

 

Na projekt 2023

 

Podpora zaměstnávání

osob zdravotně

znevýhodněných

 

 

přispěla

 

 

 

Home » Výroční zpráva

2019

2019

Výroční zpráva
Spolek Šance žít
za rok 2019

 

 

Výroční zpráva je zpracována za období počínající dnem 1. ledna 2019 a končící dnem 31. prosince 2019 na základě vyhodnocení činnosti Spolku Šance žít a její jednotlivá ustanovení byla předmětem jednání Valné hromady.

 

 

Obsah

1) Obecné informace o organizaci        

2) Hlavní a vedlejší činnost organizace

3) Struktura organizace   

4) Členská základna

5) Hospodaření organizace

 

1. Obecné informace o organizaci                                                                            

Název účetní jednotky:                             Spolek Šance žít

Sídlo:                                                             Na výsluní 353, Bílina

IČ:                                                                  03957152               

DIČ:                                                               CZ03957152                                              

Právní forma:                                              spolek

Spisová značka:                  L 9671 vedená u Krajského soudu v Ústí nad Labem

 

 

2. Hlavní a vedlejší činnost organizace

Spolek Šance žít má svoji hlavní činnost vymezenou svými stanovami. Ve sledovaném období realizovala hlavní činnost organizace, zejména:

a)      provozovala Chráněnou dílnu u Lady

b)      svojí činností pomáhala rozšiřovat povědomí o prospěšnosti pomoci a zaměstnávání lidí s handicapem.

c)       provozovala, udržovala a rozšiřovala činnost chráněné dílny.

d)      spolupracovala s orgány státní správy a samosprávy a s ostatními organizacemi i jednotlivci.

 

 

           

3) Struktura organizace

Nejvyšším orgánem Spolku Šance žít je členská schůze. Členská schůze rozhoduje o všech důležitých věcech týkajících se spolku, zejména pak:

a)   schvaluje stanovy spolku a změny těchto stanov,

b)   volí předsedu a odvolává jej,

c)    schvaluje zprávu o činnosti spolku za předcházející rok

d)   určuje a schvaluje strategický plán spolku a jeho cíle na příští období,

e)   schvaluje přihlášky nových členů a rozhoduje o vyloučení členů,

f)    rozhoduje o vstupu spolku do právnických osob,

g)   rozhoduje o členství spolku v mezinárodních organizacích, koalicích a kampaních,

h)   rozhoduje o provozování kanceláře spolku,

i)     rozhoduje o zániku spolku.

 

Statutárním orgánem je:

Lada Novotná, předsedkyně

 

Ve sledovaném období nedošlo ke změnám ve struktuře organizace ani ve složení statutárních orgánů

 

 

4) Hospodaření organizace

Spolek Šance žít v průběhu roku financovala svoji činnost zejména z výdělku Chráněné dílny u Lady, dotací z místní samosprávy a organizací.  Veškeré náklady a výnosy odpovídají plánu na uvedené období. Organizace vykazuje dostatek finančních prostředků pro realizaci své hlavní činnosti v následujícím období.

 

 

 

 

 

Sestavil

Lada Novotná

Dne

2.8.2020

 

WEBEDITOR DOMÉNY s.r.o.