Přispějte na

 

handicapované

 

číslo transpartnetního účtu:

 

115-1663850297/0100


 

Pro jakékoliv dotazy pište:

 

sancezit@email.cz

 

 

KAŽDÁ KORUNKA

 

POMŮŽE

 

QR PLATBY:

25,-  Kč                50,-Kč

Tento kód načtete pomocí svého chytrého telefonu, na kterém máte nainstalovanou bankovní aplikaci své banky a platební příkaz v aplikaci se automaticky vyplní správnými údaji.

 

 

Děkujeme všem dárcům

a sponzorům

 

 

 

 

 

Na projekt 2023

 

Podpora zaměstnávání

osob zdravotně

znevýhodněných

 

 

přispěla

 

 

 

Home » Výroční zpráva

2020

Výroční zpráva

Spolek Šance žít

za rok 2020

 

 

Výroční zpráva je zpracována za období počínající dnem 1. ledna 2020a končící dnem 31. prosince 2020 na základě vyhodnocení činnosti Spolku Šance žít a její jednotlivá ustanovení byla předmětem jednání Valné hromady.

 

 

Obsah

1) Obecné informace o organizaci        

2) Hlavní a vedlejší činnost organizace

3) Struktura organizace   

4) Členská základna

5) Hospodaření organizace

 

1. Obecné informace o organizaci                                                                            

Název účetní jednotky:                             Spolek Šance žít

Sídlo:                                                             Na výsluní 353, Bílina

IČ:                                                                  03957152               

DIČ:                                                               CZ03957152                                              

Právní forma:                                              spolek

Spisová značka:                  L 9671 vedená u Krajského soudu v Ústí nad Labem

 

 

2. Hlavní a vedlejší činnost organizace

Spolek Šance žít má svoji hlavní činnost vymezenou svými stanovami. Ve sledovaném období realizovala hlavní činnost organizace, zejména:

a)      svojí činností pomáhala rozšiřovat povědomí o prospěšnosti pomoci a zaměstnávání lidí s handicapem.

b)      spolupracovala s orgány státní správy a samosprávy a s ostatními organizacemi i jednotlivci.

 A vedlejší činnost:

a)      provozovala Chráněnou dílnu u Lady

        b)       provozovala, udržovala a rozšiřovala činnost chráněné dílny.

           

3) Struktura organizace

Nejvyšším orgánem Spolku Šance žít je členská schůze. Členská schůze rozhoduje o všech důležitých věcech týkajících se spolku, zejména pak:

a)   schvaluje stanovy spolku a změny těchto stanov,

b)   volí předsedu a odvolává jej,

c)    schvaluje zprávu o činnosti spolku za předcházející rok

d)   určuje a schvaluje strategický plán spolku a jeho cíle na příští období,

e)   schvaluje přihlášky nových členů a rozhoduje o vyloučení členů,

f)    rozhoduje o vstupu spolku do právnických osob,

g)   rozhoduje o členství spolku v mezinárodních organizacích, koalicích a kampaních,

h)   rozhoduje o provozování kanceláře spolku,

i)     rozhoduje o zániku spolku.

 

Statutárním orgánem je:

Lada Novotná, předsedkyně

 

Ve sledovaném období nedošlo ke změnám ve struktuře organizace ani ve složení statutárních orgánů

 

 

4) Hospodaření organizace

Spolek Šance žít v průběhu roku financovala svoji činnost z výdělku Chráněné dílny u Lady.  Veškeré náklady a výnosy odpovídají plánu na uvedené období. Organizace vykazuje dostatek finančních prostředků pro realizaci své hlavní činnosti v následujícím období.

 

 

 

 

 

Sestavil

Lada Novotná

Dne

3.6.2021

 

 

WEBEDITOR DOMÉNY s.r.o.