Přispějte na

 

handicapované

 

číslo transpartnetního účtu:

 

115-1663850297/0100


 

Pro jakékoliv dotazy pište:

 

sancezit@sancezit.cz

 

 

KAŽDÁ KORUNKA

 

POMŮŽE

 

QR PLATBY:

25,-  Kč                50,-Kč

Tento kód načtete pomocí svého chytrého telefonu, na kterém máte nainstalovanou bankovní aplikaci své banky a platební příkaz v aplikaci se automaticky vyplní správnými údaji.

 

 

Děkujeme všem dárcům

a sponzorům

 

 

 

 

 

Na projekt 2020

 

Zajištění

 

bezproblémového

 

chodu

 

Chráněné dílny u Lady

 

 

 

Sociální projekty » Infocentrum a poradenství

Zásady poskytování sociální služby

Bezplatnost – občanské poradenství je zásadně bez­platné. (informace, rada, aktivní po­moc, asistence).

 

Diskrétnost – nic, co se v poradně zjistí od uživatele, včetně informace o tom, že poradnu navštívil, nebu­de, bez výslovného souhlasu uživatele služby, předá­no nikomu mimo občanskou poradnu. Uživatel služby může vystupovat anonymně, poradce i organizace jsou vázány mlčenlivostí.

 

Nestrannost – služby občanské poradny jsou poskyto­vané všem lidem bez rozdílu rasy, pohlaví, zdravotní­ho postižení, sexuální orientace, politické příslušnosti, světonázorové orientace, sociálního statusu apod. Po­moc a rady jsou poskytovány bez předpojatosti a za­ujatosti a bez ovlivnění vlastními názory, politickým a náboženským přesvědčením poradce.

 

Nezávislost – občanská poradna poskytuje uživatelům služby nezávisle na státních nebo jiných organizacích a nezávisle na organizacích, které poradnu finančně podporují nebo dotují.

 

Nabízíme

 

  • bezplatné, základní i odborné poradenství v různých oblastech práva; mimo jiné v oblasti dluhové problematiky, byd­lení, rodinných a mezilidských vztahů, pracovněpráv­ních vztahů, občanskoprávní problematiky, ochrany spotřebitele, sociální oblasti,
  • podávání správných informací, které má poradna v daný moment k dispozici nebo které je schopna zjis­tit v termínu dohodnutém s uživatelem,
  • poskytování rad (interpretace informace, možná takti­ka a akce, které lze podniknout),
  • pomoc se sepsáním písemností a podání,
  • jednání s orgány státní správy, místní samosprávy, jed­notlivci a organizacemi ve prospěch uživatele.

WEBEDITOR DOMÉNY s.r.o.