Přispějte na

 

handicapované

 

číslo transpartnetního účtu:

 

115-1663850297/0100


 

Pro jakékoliv dotazy pište:

 

sancezit@email.cz

 

 

KAŽDÁ KORUNKA

 

POMŮŽE

 

QR PLATBY:

25,-  Kč                50,-Kč

Tento kód načtete pomocí svého chytrého telefonu, na kterém máte nainstalovanou bankovní aplikaci své banky a platební příkaz v aplikaci se automaticky vyplní správnými údaji.

 

 

Děkujeme všem dárcům

a sponzorům

 

 

 

 

 

Na projekt 2023

 

Podpora zaměstnávání

osob zdravotně

znevýhodněných

 

 

přispěla

 

 

 

Sociálně terapeutická dílna

Právě se připravuje

Sociálně terapeutické dílny

Poslání:

Dlouhodobá a pravidelná podpora lidem s mentálním, kombinovaným či fyzickým postižením. Nácvik, rozvoj a osvojování pracovních, sociálních a motorických dovedností vedoucích k samostatnosti.

 

Cílová skupina:

Osoby s mentálním postižením, kombinovaným postižením a fyzickým postižením
u kterých je možné docílit zdokonalení pracovních návyků a dovedností
a které žijí v Bílině a okolí.

 

 

Cíl služby:

Nabídnout uživatelům různé aktivity, vedoucí k vytvoření pracovních návyků a dovedností nezbytných pro zaměstnání.

Po dosažení určitých dovedností, možnost zaměstnání v chráněných dílnách nebo na otevřeném trhu práce.

Přístup k uživatelům služby podle jejich individuálních potřeb a přání.

Zprostředkování kontaktu s přirozeným sociálním prostředím.

Pomoc uživatelům udržet si co nejvyšší kvalitu života přes veškerá zdravotní a jiná omezení.

 

Zásady poskytování služby:

- individuální přístup k uživateli
- podpora uživatelů v samostatnosti a nezávislosti
- jednání s uživatelem, jako rovnocenným partnerem
- diskrétnost
- respektování svobodné volby uživatele
- princip "každá práce má smysl" a uživatel ho vždy zná
- flexibilita - služba se přizpůsobuje potřebám uživatelů

 

Poskytujeme tyto základní činnosti:

a) pomoc při osobní hygieně nebo poskytnutí podmínek pro osobní hygienu

b) pomoc při zajištění stravy

c) nácvik dovedností pro zvládání péče o vlastní osobu, soběstačnosti a dalších činností vedoucích k sociálnímu začlenění

d) podpora vytváření a zdokonalování pracovních návyků a dovedností
 

Způsob poskytování sociální služby

                            

 K ČEMU A PRO KOHO JE TAHLE DÍLNA

       Dílna je pro všechny lidi, kteří chtějí pracovat, jako jejich rodiče, sourozenci, kamarádi, ale myslí si, že ještě neumějí všechno, co k dobrému pracovnímu výkonu potřebují. Neumí třeba chodit někam včas, neumí vydržet u práce, neumí si říct o pomoc, neumí pracovat delší dobu …
   Pro takové lidi je naše dílna, aby jim pomohla ve všem, co potřebují.

   Co můžete v dílně dělat? Můžete učit se šít, plést, háčkovat a dělat další jiné věci …

   Za to že chodíte do dílny, nemusíte nic platit. Pokud si budete nosit svoje pití a svoje jídlo, nemusíte platit vůbec nic. O svačině, nebo po obědě si můžete udělat svoji kávu, nebo čaj a za to také neplatíte.

   Když chcete přestat chodit do dílny, můžete přestat kdykoli. V takovém případě sepíšeme Vaše přání na papír, Vy ho podepíšete a druhý den už nemusíte chodit. Musíte ale vědět, že když přestanete chodit do dílny Vy, může začít chodit místo Vás někdo jiný a je možné že pro Vás už potom nebude místo, ani když se rozhodnete, že zase chcete chodit.

   Pracovníci a pan ředitel se mohou rozhodnout, že už do dílny nebudete moci chodit jenom v případě, že v prvních dvou měsících zjistí, že tahle dílna Vám nemůže pomoci, jak Vy potřebujete, nebo když si nerozumíte s ostatními v dílně. Také už nemůžete chodit do dílny, když skončí smlouva, nebo když jste na někoho zlý / zlá, někomu se stále posmíváte, uhodil(a) jste někoho, neposlechl(a) jste napomenutí pracovníků, rozbíjíte zařízení a nábytek, které jsou v dílně, nebo když se rozhodnete, že už k nám nechcete chodit.
   Když uděláte některou z těchto věcí, napíše Vám paní předsedkyně spolku dopis, ve kterém vysvětlí, proč už nemůžete do dílny chodit a pak už do dílny nesmíte. Spolu se sociálním pracovníkem budete pracovat na individuálním plánu. To je písemná dohoda (povídání) o tom, co se chcete v dílně naučit, jak to budete dělat, kdo Vám pomůže a jak dlouho to bude trvat. O plánu si budete povídat a říkat si, co se povedlo a co ne. Když budete chtít, můžete změnit to, co jste se rozhodl(a), že se v dílně naučíte. Musíte se snažit i Vy, abyste splnil(a) to, co jste se rozhodl(a) naučit.   Dílna je otevřena každý pracovní den. Do dílny chodíte v ty dny a v tu dobu na kterou jste se předem domluvili .
   Dílna je uzavřena v době mezi Štědrým dnem a Novým rokem, kdy si pracovníci vybírají dovolenou.

   Do dílny musíte přicházet v určenou dobu včas. Když byste chodil(a) později nestihnete udělat žádnou práci. Později můžete přijít jen když jdete ráno třeba k lékaři, nebo něco vyřizovat na úřad.

   Pokud se naučíte všechny věci , které byste mohl(a) potřebovat k práci, můžete přemýšlet, kde byste chtěl(a) pracovat. Můžete také přemýšlet o tom, co byste určitě dělat nechtěl(a).

   Jsou místa, kterým se říká agentury podporovaného zaměstnávání, kde pracují lidé, kteří Vám pomohou najít práci. Všichni víme, že najít práci nemusí být jednoduché a může to trvat dlouho. Do takových agentur chodí mnoho lidí a všichni by chtěli pracovat. Proto je nejlepší, když Vy tam přijdete s rodiči, bratrem, nebo sestrou, nebo s někým, kdo Vám pomáhá třeba i na úřadech a necháte se zapsat do seznamu těch lidí, kteří by chtěli pomoci najít práci.

 

 

 

 

WEBEDITOR DOMÉNY s.r.o.