Přispějte na

 

handicapované

 

číslo transpartnetního účtu:

 

115-1663850297/0100


 

Pro jakékoliv dotazy pište:

 

sancezit@email.cz

 

 

KAŽDÁ KORUNKA

 

POMŮŽE

 

QR PLATBY:

25,-  Kč                50,-Kč

Tento kód načtete pomocí svého chytrého telefonu, na kterém máte nainstalovanou bankovní aplikaci své banky a platební příkaz v aplikaci se automaticky vyplní správnými údaji.

 

 

Děkujeme všem dárcům

a sponzorům

 

 

 

 

 

Na projekt 2023

 

Podpora zaměstnávání

osob zdravotně

znevýhodněných

 

 

přispěla

 

 

 

Členství ve Spolku

Členství ve Spolku Šance žít

 

Zájem o členství musí být vyjádřen výboru Spolku, od kterého zájemce obdrží základní informační materiály o Spolku a tiskopis evidenční karty. Vyplnění evidenční karty ve všech položkách a její doručení výboru Spolku se zároveň považuje za vyjádření souhlasu s programovými cíli a stanovami Spolku.

 

Členství vzniká přijetím člena členskou schůzí po předchozím vyjádření výboru a zaplacením členského příspěvku.

 

Vstupní členský příspěvek byl schválen Radou dne 1.9.2015 ve výši 1000,-kč.

 

Přihlášku lze odmítnout, pokud je chování (činy) uchazeče v rozporu s cíli Spolku.

 

Osobám se zvláštními zásluhami může být uděleno členství čestné. Čestné členy schvaluje Rada.

 

Dokladem o vzniku členství je členská legitimace, kterou vydává výbor Spolku. Její platnost zaniká současně se zánikem členství ve Spolku.

 

Nesplněním základní členské povinnosti zaplatit členský příspěvek členství ve Spolku automaticky zaniká.

Přihláška ke stažení zde: /imgdata/342/img13.doc

WEBEDITOR DOMÉNY s.r.o.